Tjänster

Överlåtelsebesiktning i tre nivåer:

  • Nivå 1 är en grundlig okulär besiktning av alla tillgängliga ytor invändigt och utvändigt. I våtrum och kök görs fuktindikering med ytavkännande indikator.
  • I nivå 2 utförs fuktindikering av eventuella riskkonstruktioner vilket kräver mindre håltagning i golv och väggkonstruktioner. Fuktindikering i krypgrunder och i vindsutrymme. Nivå 2 innehåller alla moment som nivå 1.
  • I nivå 3 utförs kontroll av eventuella riskkonstruktioner med fuktmätning vilket kräver större provhål i golv och väggkonstruktioner. Fuktindikering i krypgrunder och i vindsutrymme. Nivå 3 innehåller alla moment som nivå 1.
  • Vilken nivå skall man då välja? När ni kontaktar mig kommer jag ställa några frågor om det hus ni tänker köpa eller sälja. Utifrån vilket hus som skall besiktigas kommer jag rekommendera den nivå som lämpar sig bäst.

Bostadsrättsbesiktning

  • Vid köp av en bostadsrätt är det viktigt att du undersöker lägenheten ordentligt. Du får inte ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat om du undersökt bostadsrätten innan du köpte den. Du köper en bostadsrätt i befintligt skick, dolda fel och Jordabalken gäller inte. 

Energideklaration Villa

  • Innan en byggnad säljs skall den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Om energideklarationen saknas har köparen rätt att beställa en inom sex månader på säljarens bekostnad.